Bron: Belga/vsv (2008)

doctors

Wetenschappers van de Universiteit Gent hebben ontdekt dat insecteneiwit gebruikt kan worden om de bloeddruk te verlagen. Op basis van deze ontdekking gaan ze onderzoeken of insecten in de toekomst als functioneel voedsel kunnen dienen in de strijd tegen hoge bloeddruk.

Goede eiwitten uit dieren en planten
Mensen met hoge bloeddruk of hypertensie maken meer kans op hart- en vaatziekten. Bij het regelen van de bloeddruk spelen een aantal enzymen, waaronder het angiotensine-converterend enzym (ACE), een belangrijke rol. Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk bevatten vandaag nog vaak synthetische enzymremmers, maar die kunnen een aantal nevenwerkingen veroorzaken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat bepaalde voedingsmiddelen bestanddelen bevatten die het ACE enzym kunnen remmen. Die bestanddelen kunnen worden vrijgemaakt uit bepaalde eiwitten afkomstig van zowel dieren als planten.

Insecten goede bron van eiwitten
Onderzoekster Lieselot Vercruysse van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kwam in het kader van haar doctoraatsproject tot de vaststelling dat insecteneiwit ook bloeddrukverlagend werkt. “Dit onderzoek kan de basis vormen voor verdere exploratie van de mogelijkheden om een functioneel voedingsmiddel te ontwikkelen op basis van insecteneiwit”, stelt de UGent. De universiteit merkt op dat er vooral in westerse landen een negatieve houding bestaat tegenover het eten van insecten. Toch zijn insecten een goede bron van eiwitten, energie en diverse vitaminen en mineralen, luidt het nog. (belga/vsv)